Maritime Fotografie
by schifffahrt-on-tour

Regnitz


Christel, Bamberger Personenschiffahrt Fritz Kropf, in Bamberg (2. November 2015 mp).


Franken, Holländisches Grachtenboot, Bamberger Personenschiffahrt Fritz Kropf, in Bamberg (2. November 2015 mp).